ترانس مشعل موتور خانه شکوه Cofi 1

ترانس شکوه

  • قیمت :۱۲۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( % ۱۲ )۱۵,۱۲۰ تومان
    قیمت برای شما : ۱۱۰,۸۸۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید

ترانس مشعل موتور خانه شکوه Cofi 1


ترانس مشعل موتور خانه شکوه با ایجاد ولتاژ قوی و تشکیل قوس الکتریکی بین دو سر الکترود ها باعث جرقه زدن و مشتعل شدن سوخت خارج شده از نازل میشود.این ترانس ها از یک هسته مغناطیسی قوی که دو سیم پیچ روی آن پیچیده شده بطوری که سیم پیچ ها از هم و هسته عایق شده اند.