یون مشعل موتور خانه 3_1منظومه

یون مشعل ۱تا۳منظومه

  • قیمت برای شما : ۱۲,۰۰۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید

یون مشعل موتورخانه 1-3 منظومه


از یون یا میله یونیزاسیون برای کنترل شعله استفاده می شود. این یون ها خاصیت هدایت الکتریسیته را دارند.