شیربرقی خطی مشعل موتور خانه 1.8شکوه
شیربرقی ۱.۸ شکوه

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

شیر برقی خطی ۱/۸

شیرهای برقی شکوه الکترونیک به صورت پیش فرض بسته (Normally Close) بوده و در مسیر عبور گازوئیل یا سیالات دیگر قرار می گیرد و با رسیدن فرمان (برق دار شدن بوبین) مسیر سیال را باز می کند.