بووین شیر برقی مشعل موتور خانه خطی منظومه 1.8و1.4
بووین شیربرقی

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

بووین شیربرقی مشعل موتورخانه خطی منظومه

شیر برقی یا به زبان انگلیسی Solenoid Valve به شیری گفته میشود که در تاسیسات جهت کنترل عبور سیال استفاده میگردد . درواقع شیر برقی سلونوئیدی دستگاهی الکترومغناطیسی است که با تحریک و سیم پیچ توسط برق ورودی به شیر و حرکت هسته آهنی درون خود مسیر حرکت سیال را از ۰ تا ۱۰۰ درصد کنترل مینماید.خاطر نشان کرد شیر برقی سلونوئیدی انرژی الکتریکی را به حرکت خطی تبدیل میکند. کاربرد شیر برقی شیر برقی ( شیر برقی در کرج ) در صنایع مختلفی چون صنایع بخار – صنایع اب – صنایع هوا ( گاز ) – صنایع مشتقات نفت یا صنایع روغن و … جهت کنترل عبور سیال یا قطع و وصل نمودن عبور سیال بطور خودکار از راه دور استفاده میشود.