دینام پمپ سیرکولاتور سمنان 1/5 اینچ A7-2 سه فاز
لوازم پمپ

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

دینام پمپ سیرکولاتور سمنان 1/5 اینچ A7-2 سه فاز

دینام پمپ از یک سیم پیچ الکتریکی متحرک به نام روتور و مجموعه ای ثابت از سیم پیچ به نام استاتور و یک یکسو کننده ولتاژ تشکیل شده. همچنین دینام دارای تعدادی جاروبک جهت حفظ ارتباط الکتریکی با سیم پیچ روتور و یک قرقره می باشد. تمامی این قطعات نام برده به غیر از قرقره در داخل پوسته ای آلومینیومی قرار می گیرند. هدف دینام تولید جریان مستقیم جهت شارژ باطری و تامین انرژی بارهای الکتریکی مورد نیاز پمپ و دستگاه می باشد.