سروایر جرقه زن فلزی
سر وایر مشعل

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

سر⁠وایر جرقه زن خارجی

وظیفه کابل جرقه زن یا وایر جرقه زن، انتقال جریان لحظه ای ولتاژ بالا از منبع تغذیه به محفظه احتراق می باشد. این نوع کابل ها ساختاز متفاوتی دارند.