شیربرقی روپمپی مشعل موتور خانه منظومه
شیربرقی پمپی منظومه

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

شیربرقی روپمپی مشعل موتورخانه منظومه⁠

شیر برقی یا به زبان انگلیسی Solenoid Valve به شیری گفته میشود که در تاسیسات جهت کنترل عبور سیال استفاده میگردد . درواقع شیر برقی سلونوئیدی دستگاهی الکترومغناطیسی است که با تحریک و سیم پیچ توسط برق ورودی به شیر و حرکت هسته آهنی درون خود مسیر حرکت سیال را از ۰ تا ۱۰۰ درصد کنترل مینماید.خاطر نشان کرد شیر برقی سلونوئیدی انرژی الکتریکی را به حرکت خطی تبدیل میکند. کاربرد شیر برقی شیر برقی ( شیر برقی در کرج ) در صنایع مختلفی چون صنایع بخار – صنایع اب – صنایع هوا ( گاز ) – صنایع مشتقات نفت یا صنایع روغن و … جهت کنترل عبور سیال یا قطع و وصل نمودن عبور سیال بطور خودکار از راه دور استفاده میشود.