شیر اطمینان پکیج دیواری 6 بار 1/2 vox
شیر تق تقی

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

شیر اطمینان پکیج دیواری 6 بار 1/2 vox
 

شیر های اطمینان برای کنترل فشار آب در حال گردش لوله ها طراحی شده است.شیراطمینان در مسیر رفت آب داغ قرار میگیرد (آب رفت شوفاژ) و در برابر فشار حساس است بلافاصله بعد از بالا رفتن فشار آب داخل لوله ها از 3 بار  شیر اطمینان عمل میکند و با خروج آب داغ از آن باعث کاهش فشار آب  در لوله ها میگردد تا فشار به کمتر از سه بار برسد .فشار بیشتر از 3 بار موجب ترکیدن لوله ها و خرابی پکیج میگردد.افزایش فشار موجود در لوله ها میتواند در اثر پر شدن سیستم از آب و یا افزایش دما باشد.
دو نوع شیر اطمینان در بازار وجود دارد:
1. شیر اطمینان حساس در برابر دما و فشار(برای آب گرم کن می باشد)
2. شیر اطمینان حساس در برابر فشار

توجه:
دقت کنید جای مناسبی برای محل نصب شیر اطمینان انتخاب کنید تا در صورت عمل کردن و خروج آب  داغ از آن موجب سوختگی و آسیب رسیدن به وسایل نزدیک آن نشود.