شیر اطمینان 6بار KD
شیر اطمینان ۶بار

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

شیر اطمینان 6بار KD

شیر های اطمینان برای کنترل فشار آب در حال گردش لوله ها طراحی شده است.شیراطمینان در مسیر رفت آب داغ قرار میگیرد (آب رفت شوفاژ) و در برابر فشار حساس است بلافاصله بعد از بالا رفتن فشار آب داخل لوله ها از6بار  شیر اطمینان عمل میکند و با خروج آب داغ از آن باعث کاهش فشار آب  در لوله ها میگردد تا فشار به کمتر از سه بار برسد .فشار بیشتر از6 بار موجب ترکیدن لوله ها و خرابی پکیج میگردد.افزایش فشار موجود در لوله ها میتواند در اثر پر شدن سیستم از آب و یا افزایش دما باشد.

:دو نوع شیر اطمینان در بازار وجود دارد

1.شیر اطمینان حساس در برابر دما و فشار(برای آب گرم کن می باشد)

2.شیر اطمینان حساس در برابر فشار

توجه:

دقت کنید جای مناسبی برای محل نصب شیر اطمینان انتخاب کنید تا در صورت عمل کردن و خروج آب  داغ از آن موجب سوختگی و آسیب رسیدن به وسایل نزدیک آن نشود.