شیر یکطرفه آب 1/2 یورک York

شیر یکطرفه

تماس بگیرید

شیر یکطرفه آب 1/2 یورک York

شیر یکطرفه جزو شیرآلاتی است که عبور جریان در آن از یک جهت بوده و با فشار سرعتی سیال به طور خودکار باز می شود همچنین با قطع جریان و نیروی ناشی از برگشت، جریان سیال بسته می شود. شیر یکطرفه یا همان شیر های خودکار دارای هیچ نوع کنترل کننده ای در بدنه خود نیستند و به طور واضح تر اپراتوری روی آن کنترل ندارد. از محاسن شیر های یکطرفه می توان به مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی، عدم سر و صدا هنگام باز و بسته شدن دریچه و مقاومت در برابر رسوب اشاره کرد.