فن مشعل موتور خانه 3_1
فن مشعل ۱تا۳

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

فن مشعل موتورخانه 3_1

فن مشعل موتورخانه یکی از اجزای سیستم خنک کننده مشعل موتورخانه می باشد که ازنوع گریز از مرکز است .
وظیفه ی این فن مکش هوای اطراف و پرتاب آن به دهانه مشعل گازی و داخل محفظه احتراق است.