منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۵۵۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار منبع تحت فشار 8 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸ لیتری HTM
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱۷۶,۴۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM گالوانیزه 8بار
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM گالوانیزه 8بار منبع تحت فشار 24 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۴ لیتری HTM
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  ۲۸۲,۲۴۰ تومان
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 24 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۴ لیتری HTM
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴۳۱,۲۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 60 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۶۰ لیتری HTM
  ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۹۱,۶۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 80 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸۰ لیتری HTM
  ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۶۶,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری مخزن تحت فشار
  مخزن تحت فشار
  ۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۹۱۱,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۲۳۴,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 150 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۵۰ لیتری HTM
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۴۷۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 200 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری HTM
  ۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۴۴۹,۲۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 200 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری HTM
  ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۶۳۵,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 300 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۳۰۰ لیتری HTM
  ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۳۴۱,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 300 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۳۰۰ لیتری HTM
  ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۰۵۶,۰۰۰ تومان
  فلنچ منبع مهرافروز
  فلنچ منبع مهرافروز فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار 110095025
  ۱۱۰۰۹۵۰۲۵
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان

   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته   منبع انبساط( منبع تحت فشار ) در مصارف کوچک و کم سبب کاهش فشار آب می شود تا دیگر نیازی به استارت مکرر پمپ نباشد، همچنین باعث می شود فشار آب به صورت یکنواخت و فشار مناسب به طبقات بالاتر برسد. این کار را به تنهایی و فقط با پمپ انجام داد، ولی موجب بالا رفتن هزینه برق و کوتاه شدن شدید عمر پمپ می گردد. به دلیل اینکه هر بار که شیر آب باز می شود پمپ شروع به فعالیت می کند، حتی اگر باز کردن شیر آب تنها برای چند لحظه باشد.توجه فرمایید روشن و خاموش شدن مداوم پمپ باعث استهلاک زودرس آن می گردد. به همین دلیل از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، جهت جبران افت فشار سیال در طبقات بالایی بهره می برند. منبع انبساط بسته دارای ابعاد و حجم های متنوعی است و کارخانه های مختلف این منبع تحت فشار را در سایزهای گوناگون تولید می نمایند.   منبع انبساط بسته دیافراگمی از سه بخش تشکیل می شود: پوسته منبع، تیوپ و فلنج. در داخل پوسته منبع یک تیوپ قرار می گیرد و به وسیله فلنج لبه آن بین فلنج و پوسته منبع محکم می شود، این کار موجب می گردد تا منبع انبساط بسته آب بندی شود.
   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MEHR AFROZ