منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۶۹۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار منبع تحت فشار 8 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸ لیتری HTM
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ۲۸۹,۱۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM گالوانیزه 8بار
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM گالوانیزه 8بار منبع تحت فشار 24 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۴ لیتری HTM
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۴۴۱,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 24 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۴ لیتری HTM
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  ۶۱۷,۴۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 60 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۶۰ لیتری HTM
  ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۴۲,۴۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 80 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸۰ لیتری HTM
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری مخزن تحت فشار
  مخزن تحت فشار
  ۲,۶۹۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۸۹,۲۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۷۰۴,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 150 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۵۰ لیتری HTM
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۱۱۶,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 200 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری HTM
  ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۶۲۵,۲۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 200 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری HTM
  ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۰,۹۷۶,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 300 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۳۰۰ لیتری HTM
  ۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  ۷,۴۲۸,۴۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 300 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۳۰۰ لیتری HTM
  ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۳۴۸,۰۰۰ تومان
  فلنچ منبع مهرافروز
  فلنچ منبع مهرافروز فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  ۱۳۳,۲۰۰ تومان
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار 110095025
  ۱۱۰۰۹۵۰۲۵
  ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۷۸۹,۰۰۰ تومان

   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته   منبع انبساط( منبع تحت فشار ) در مصارف کوچک و کم سبب کاهش فشار آب می شود تا دیگر نیازی به استارت مکرر پمپ نباشد، همچنین باعث می شود فشار آب به صورت یکنواخت و فشار مناسب به طبقات بالاتر برسد. این کار را به تنهایی و فقط با پمپ انجام داد، ولی موجب بالا رفتن هزینه برق و کوتاه شدن شدید عمر پمپ می گردد. به دلیل اینکه هر بار که شیر آب باز می شود پمپ شروع به فعالیت می کند، حتی اگر باز کردن شیر آب تنها برای چند لحظه باشد.توجه فرمایید روشن و خاموش شدن مداوم پمپ باعث استهلاک زودرس آن می گردد. به همین دلیل از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، جهت جبران افت فشار سیال در طبقات بالایی بهره می برند. منبع انبساط بسته دارای ابعاد و حجم های متنوعی است و کارخانه های مختلف این منبع تحت فشار را در سایزهای گوناگون تولید می نمایند.   منبع انبساط بسته دیافراگمی از سه بخش تشکیل می شود: پوسته منبع، تیوپ و فلنج. در داخل پوسته منبع یک تیوپ قرار می گیرد و به وسیله فلنج لبه آن بین فلنج و پوسته منبع محکم می شود، این کار موجب می گردد تا منبع انبساط بسته آب بندی شود.
   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MEHR AFROZ