منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 24 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۷۶۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار
  منبع تحت فشار 8 لیتری HTM گالوانیزه 4بار منبع تحت فشار 8 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸ لیتری HTM
  ۳۲۴,۵۰۰ تومان
  ۳۱۸,۰۱۰ تومان
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM گالوانیزه 8بار
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM گالوانیزه 8بار منبع تحت فشار 24 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۴ لیتری HTM
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ۴۸۵,۱۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 24 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 24 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۴ لیتری HTM
  ۶۹۳,۰۰۰ تومان
  ۶۷۹,۱۴۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 60 لیتری Closed expansion tank mehr afroz
  Closed expansion tank mehr afroz
  ۱,۹۸۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 60 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 60 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۶۰ لیتری HTM
  ۲,۰۶۸,۰۰۰ تومان
  ۲,۰۲۶,۶۴۰ تومان
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 80 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 80 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۸۰ لیتری HTM
  ۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان
  ۲,۴۲۵,۵۰۰ تومان
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری
  منبع تحت فشار مهرافروز 100 لیتری مخزن تحت فشار
  مخزن تحت فشار
  ۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۲,۷۹۴,۰۰۰ تومان
  ۲,۷۳۸,۱۲۰ تومان
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 100 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 100 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری HTM
  ۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۵,۱۷۴,۴۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 150 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 150 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۱۵۰ لیتری HTM
  ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
  ۴,۵۲۷,۶۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 200 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری HTM
  ۶,۳۱۴,۰۰۰ تومان
  ۶,۱۸۷,۷۲۰ تومان
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 200 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 200 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۲۰۰ لیتری HTM
  ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱۲,۰۷۳,۶۰۰ تومان
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 10بار
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 10بار منبع تحت فشار 300 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۳۰۰ لیتری HTM
  ۸,۳۳۸,۰۰۰ تومان
  ۸,۱۷۱,۲۴۰ تومان
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 16بار
  منبع تحت فشار 300 لیتری HTM استیل 16بار منبع تحت فشار 300 لیتری HTM
  منبع تحت فشار ۳۰۰ لیتری HTM
  ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
  ۱۳,۵۸۲,۸۰۰ تومان
  فلنچ منبع مهرافروز
  فلنچ منبع مهرافروز فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  فلنچ منبع تحت فشار مهرافروز
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار
  منبع تحت فشار HTM 500 اچ تی ام 10 بار 110095025
  ۱۱۰۰۹۵۰۲۵
  ۱۴,۳۵۵,۰۰۰ تومان
  ۱۴,۰۶۷,۹۰۰ تومان

   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته   منبع انبساط( منبع تحت فشار ) در مصارف کوچک و کم سبب کاهش فشار آب می شود تا دیگر نیازی به استارت مکرر پمپ نباشد، همچنین باعث می شود فشار آب به صورت یکنواخت و فشار مناسب به طبقات بالاتر برسد. این کار را به تنهایی و فقط با پمپ انجام داد، ولی موجب بالا رفتن هزینه برق و کوتاه شدن شدید عمر پمپ می گردد. به دلیل اینکه هر بار که شیر آب باز می شود پمپ شروع به فعالیت می کند، حتی اگر باز کردن شیر آب تنها برای چند لحظه باشد.توجه فرمایید روشن و خاموش شدن مداوم پمپ باعث استهلاک زودرس آن می گردد. به همین دلیل از منبع انبساط بسته یا منبع تحت فشار، جهت جبران افت فشار سیال در طبقات بالایی بهره می برند. منبع انبساط بسته دارای ابعاد و حجم های متنوعی است و کارخانه های مختلف این منبع تحت فشار را در سایزهای گوناگون تولید می نمایند.   منبع انبساط بسته دیافراگمی از سه بخش تشکیل می شود: پوسته منبع، تیوپ و فلنج. در داخل پوسته منبع یک تیوپ قرار می گیرد و به وسیله فلنج لبه آن بین فلنج و پوسته منبع محکم می شود، این کار موجب می گردد تا منبع انبساط بسته آب بندی شود.
   منبع پمپ تحت فشار و انبساط بسته
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MEHR AFROZ