پمپ گازوئیل سانتیک راست با شیر AS 47Cگلوکوچیک
پمپ گازوئیل سانتیک

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

پمپ گازوئیل مشعل موتورخانه سانتیک راست با شیر

پمپ های سوخت مایع به کار رفته در مشعل های مایع سوز از نوع دنده ای و از خانواده پمپ های جابجایی مستقیم هستند.فشار مورد نیاز سوخت های سبک مانند گازوئیل 100PSI است. این در حالی است که برای سوخت های سنگین مانند مازوت فشار پاشش بعضا تا450PSI افزایش می یابد.

.