پنج راهی پمپ تحت فشار نیایش
  پنج راهی پمپ تحت فشار نیایش قیمت پنج راهی برنجی
  قیمت پنج راهی برنجی
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  ۶۴,۶۰۰ تومان
  پنج راهی پمپ تحت فشار ایمر
  پنج راهی پمپ تحت فشار ایمر قیمت پنج راهی برنجی پمپ آب
  قیمت پنج راهی برنجی پمپ آب
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  پنج راهی پمپ نیایش سامبلانس
  پنج راهی پمپ نیایش سامبلانس پنج راهی نیایش
  پنج راهی نیایش
  ۶۷,۰۰۰ تومان

   پنج راهی پمپ های تحت فشار

   باتوجه به اینکه روز به روز بر ارتفاع ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری افزوده می شود. پایین بودن فشار آب به خصوص در طبقات بالاتر یک معظل بزرگ محسوب می شود. به همین سبب استفاده از پمپ های تحت فشار یا همان پمپ های آب به منظور تقویت فشار آب ورودی و خروجی رواج بیشتری پیدا کرده است. پنج راهی پمپ های تحت فشار نیز از لوازم و تجهیزات پمپ هاست.
   پنج راهی پمپ های تحت فشار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • NIAYESH