پیچ رولپلاک
پیچ و رولپلاک

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

پیچ رولپلاک

در مواقعی که قصد اتصال قطعه ای به یک پیچ را داریم و از استحکام آن مطمئن نیستیم یا در صورتی که می خواهیم اتصالی محکم داشته باشیم، می توانیم از رولپلاک استفاده کنیم. رولپلاک از جنس پلاستیک یا فیبر بوده و به عنوان یک بست به پیچ ها اجازه می دهد در دیوارهای بنایی شده نصب شود. استفاده از رولپلاک کار ساده ای است. به این صورت که ابتدا قطعه مورد نظر را با دریل و مته سوراخ کنید سپس رولپلاک را در قسمت سوراخ شده قرار دهید. و یک پیچ مناسب با ساز رولپلاک را در آن ببندید و به جهت اطمینان ار محکم شدن می توانید با چکش روی آن بکوبید.