چشم هسته درشت پلاستیکی شکوه
چشم شکوه

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

چشم هسته درشت مشعل موتورخانه شکوه 

چشم هسته یا چشم فتوسل وسیله ای است برای فرستادن علامت هنگام تشکیل نشدن شعله در شروع کار یا قطع شعله تا مشعل متوقف گردد.