چشم پلاستیکی دوبل تکسان
چشم پلاستیکی تکسان

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

چشم پلاستیکی تکسان


چشم هسته یا چشم فتوسل وسیله ای است برای فرستادن علامت هنگام تشکیل نشدن شعله در شروع کار یا قطع شعله تا مشعل متوقف گردد. همچنین از این چشم ها برای نظارت بر شعله (زرد/آبی)استفاده میشود و قابل استفاده برای رله های شکوه ویا رله گازوِئیلی ساترونیک می باشد.