چشم UVZشکوه
چشم شکوه

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

چشم uvzشکوه


چشم مشعل برای نظارت بر شعله (زرد/آبی)استفاده میشود.قابل استفاده برای رله های شکوه ویا رله گازوِئیلی ساترونیک.