ترموستات اتاقی باکلید دوموتر سقفی تکبان
ترموستات دوفصل تکبان

  • قیمت برای شما : ۶۰۰,۰۰۰ تومان عدد
برای خرید عمده تماس بگیرید
اضافه به سبد خرید

ترموستات اتاقی باکلید دوموتر سقفی تکبان

ترموستات اتاقی
دمای اتاق را بررسی و اندازه گیری کرده  و همچنین  با دستگاه گرمایشی یا سرمایشی ارتباط برقرار می کند.  هنگام فعال سازی گرمایش، درصورتی که گرما از حدی فراتر برود، ترموستات اتاقی به سیستم گرمایشی دستور خاموشی می دهد و همچنین برای سرمایش.