مانومترص 4 10بار
مانومتر فشار

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

مانومترصفحه 4-10بار

مانومترها برای اندازه گیری فشار گاز،عمق،ارتفاع،جریان،نشتی گاز به کار میرود که به وسیله مانومترها میزان فشاردرگاز در یک ظرف را میتوان اندازه گیری کرد.مانومتر ها دارای لوله بوردون قادر هستند از30تا50000پوند بر اینچ مربع فشار گاز را اندازه گیری کنند؛همچنین به طورغیرمستقیم در اندازه گیری سایر متغیر ها مانند دبی سیال،سرعت،سطح مایع و ارتفاع به کار میرود.